บทความของเรา

Post date: Monday, May 22, 2017 - 14:53

 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการรักษาสายตามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยมา เมื่อก่อนเราอาจจะชินกับการแก้ไขปัญหาการมองเห็นที่ไม่ชัดด้วยการใส่แว่นตา  เริ่มจากแว่นตาก็มีแว่นตาหลายแบบหลายชนิด ทั้งแว่นเลนส์แก้ว เลนส์พลาสติก เลนส์มัลติโค้ต ต่อมาก็เป็นช่วงของคอนแทคเลนส์ที่บูมขึ้นมา แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วเลสิกไม่ใช่นวัตกรรมที่พึ่งเกิดใหม่ เลสิกนั้น...

Post date: Thursday, May 4, 2017 - 09:54

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านทันตกรรม ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา จนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ ในวีธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ วัสดุและเทคนิคที่เคยใช้กันก็ค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไป ในขณะที่เทคโนโลยีที่คิดค้นได้ใหม่ ก้าวเข้ามาแทนที่ ยกตัวอย่างเช่น ครอบฟันในปัจจุบันที่ทำมาจากวัสดุหลากชนิด อาจเป็นโลหะ เซรามิก หรือ พอร์ซเลนเสริมโลหะ

 

1. พลาสติกหรืออะคริลิก

...

Post date: Thursday, March 30, 2017 - 17:59

...

Post date: Tuesday, February 21, 2017 - 15:30

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา ไม่ว่าจะสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง นั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประสิทธิภาพในการมองเห็นไม่อาจดีเทียบเท่ากับผู้ที่มีสายตาปกติได้ ดังนั้นแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์ จึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆ ในการนำมาช่วยให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้มีปัญหาสายตามีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับผู้ที่มีสายตาปกติ  แต่นอกจากแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์...

Post date: Wednesday, December 7, 2016 - 11:38

 

Under normal circumstances, most of us do not pay a visit to a dentist until it is too late. The only time we find it necessary to visit a dentist is when we are faced with a serious dental problem. This kind of habit can make us prone to many critical diseases, therefore, it should be avoided at all costs.

Let us have a look at some of the main situations in which you...

Pages