โรคร้ายแรง ภัยเงียบที่คุณต้องรู้

โรคภัยไข้เจ็บ หนึ่งในสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้า เราจะมีโอกาสในการเจอกับโรคและปัญหาภัยไข้เจ็บอะไรได้บ้าง และที่สำคัญคือ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บคือออกหนึ่งในหลายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต่อการเสียชีวิตของคนไทย อีกทั้งการรักษาโรคยังพอมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โดยเฉพาะกับโรคร้ายแรงที่มีความอันตรายกับเราเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้เราได้ทำการรวบรวมโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมาฝากกันครับ

1. โรคมะเร็ง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้ำเหลือง อาการที่ค้นพบได้ การหนาตัวหรือก้อนที่ผิวหนัง เต้านม เจ็บปวดที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายเรื้อรัง หรือความเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ เป็นต้น

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด หนึ่งในโรคที่เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ โดยสาเหตุที่แน่นอนอาจจะยังไม่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่คือ อาการหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งนำมาสู่อาการหัวใจวาย เกิดจากการสะสมของไขมันสะสมบนผนังหลอดเลือดจนเกิดการอุดตัน แต่โรคหัวใจนี้สามารถรักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3. โรคหลอดเลือดสมอง คือสภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก โดยสาเหตุของโรคนี้ก็มาจากเรื่องของ อายุที่มากขึ้น เพศ และภาวะการแข็งตัวของเลือด อีกทั้งยังมาจาก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ และการขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีลักษณะคือ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดเกิดการอักเสฐเสียหายเนื่องจากได้รับแก็สหรือสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดลมค่อยๆ ตีบแคบลงหรือถูกอุดกั้นโดยไม่อาจฟื้นคืนสภาพปกติได้ สาเหตุส่วนใหญ่มากจาก การสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ รวมถึงการหายใจนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย โรคทางพันธุกรรม และอายุที่มากขึ้นก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดโรคปอดกั้นเรื้อรังด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า โรคร้ายแรงนี้ค่อนข้างจะอันตรายและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของค่าช้จ่ายได้ด้วยการทำประกันโรคร้ายแรง ที่จะคุ้มครองปัญหาในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโรคที่อันตรายโดยเฉพาะ หากใครที่ต้องการายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manulife.co.th